Yeast Infection Formula #2 in Chinese Writing

Name of formula: Wan Dai Fang

方 藥 ﹕  完 帶 湯

方 名 ﹕ 完 帶 方

處 方 ﹕

土 炒 白 朮 一 兩 , 炒 山 藥 一 兩 , 人 參 二 錢 , 炒 白 芍 五 錢 ,

車 前 子 酒 炒 三 錢 , 製 蒼 朮 三 錢 , 甘 草 一 錢 , 陳 皮 五 分 ,

黑 荊 芥 橞 五 分 , 柴 胡 六 分 。

 水 煎 服 。一 般 ,  二 劑 輕 ,  四 劑 止 ,  六 劑 全 癒 。

 

久漏而諸藥不效, 可用補經固真湯。

補經固真湯,處方﹕

人參二錢, 橘皮(不去白)半錢,乾姜末二錢,

白葵花去萼碎十六朵, 柴胡,炙甘草,鬱李仁去皮尖研,

生黃芩,各一錢。

各藥除黃芩外, 以水三大碗煎至一碗七分,再入黃芩,同煎至

一碗。去渣。空心帶熱服, 少時進早餐。

 

注 ﹕原 方    兩 為 37.5 克 。        來 源 ﹕ 陳 單 騏

Back to yeast infection main page

Go to  Vagina Yeast and Bacterial Infection page